რუკა

ქვეყნები და ქალაქები, სადაც უკვე ვიყავით, ჩვენს რუკაზეა მონიშნული, თუმცა ზოგიერთი მათგანი უკან გვიხმობს, რომ მეორედ ვეწვიოთ. თუ მათემატიკურად გადავთვლით, მსოფლიოს ქვეყნების დაახლოებით 7% გვაქვს ჯერ მხოლოდ ნანახი.
არა, ნამდვილად არაა საკმარისი 2-3 დღე ერთი ქალაქისთვის. იმისათვის, რომ ფეხი აუწყო იქაურ რიტმს და შეიგრძნო, როგორ სუნთქავს, ბევრად მეტი დროა საჭირო. ამიტომ რუკა სრულიად პირობითია.

map

ამჟამად ტალინში, ესტონეთში ვიმყოფებით და ვცხოვრობთ. დრო ბევრი გვაქვს, სურვილი კიდევ უფრო მეტი, ფინანსური შესაძლებლობები? – არც ისე დიდი, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ

To travel is to live 🙂

ასე რომ Live with us ^_^

My Flightdiary.net profile

Advertisements